Samenwerkingsverbanden met private organisaties

REWIN West-Brabant

Rewin West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Stimuleren vestiging van bedrijven in West-Brabant

Financieel belang:

Bijdrage 2017 € 23.617

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in de raad van Commissarissen

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2015

1-1-2016

2017

€ 701

€ 644

€ 11.584

€ 8.455

€ 154