Gemeenschappelijke regelingen

GGD West-Brabant

GGD West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg

Financieel belang:

Bijdrage 2017 € 192.149

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2015

1-1-2016

2015

€ 4.832

€ 4.643

€ 12.573

€ 12.260

€ 0