Gemeenschappelijke regelingen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord  

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van ambulancevervoer

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2015

1-1-2016

2015

€ 9.719

€ 9.556

€ 27.742

€ 24.963

€ 163 N