Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant  

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van de Heijning

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Financieel belang:

Bijdrage 2017 € 239.937

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2015

1-1-2016

2015

€ 676

€ 1.193

€ 13.790

€ 12.090

€ 0