Gemeenschappelijke regelingen

Diamantgroep

Diamantgroep

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

  Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

Financieel belang:

Bijdrage 2017; bijdrage in eventueel nadelig resultaat

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in het bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2015

1-1-2016

2015

€ 2.185

€ 1.315

€ 14.685

€ 14.672

€ 115 V