Gemeenschappelijke regelingen

ABG-organisatie

ABG-organisatie

Vestigingsplaats:

Alphen

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

2 collegeleden per deelnemende gemeente

Openbaar belang:

Behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten

Financieel belang:

Bijdrage 2017 € 5.598.102

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2016

1-1-2017

2016

€0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0