3. Economie

Taakveld 310: Economische ontwikkeling

Omschrijving

Belevingsconcept: Ruimte voor ondernemen
Een evaluatie van het belevingsconcept heeft bevestigd dat de in 2008 ingeslagen weg een juiste keuze is geweest. Verschillende van de toen op de horizon gezette stippen zijn geheel of gedeeltelijk uitgekomen. Een leefstijlenanalyse van de recreatieve voorzieningen heeft geleid tot een ontwikkelingsagenda voor de komende jaren. In deze ontwikkelingsagenda wordt ingezet op het verder uitbouwen van de recreatiesector in de brede zin van het woord. Beperkte stimuleringsmaatregelen worden bekostigd uit het reguliere budget bevordering recreatie. Grotere investeringen worden bekostigd uit het Fonds Kwaliteitsverbetering.

LandStad De Baronie
In 2016 is de Agenda voor De Baronie 2017-2022 vastgesteld. De pijlers onder de agenda zijn de onderwerpen Food, Cultuurhistorie, Natuur en Landschap en Vrijetijdseconomie. De Baronie heeft ervoor gekozen om deze onderwerpen vorm te geven in een Slow Living-concept. Dit concept is gebaseerd op de filosofie van Cittaslow en sluit daarom goed aan op de visie en ambities van Alphen-Chaam. De samenwerking in de streek verloopt uitstekend en biedt veel mogelijkheden om in onze gemeente tot resultaten te komen. Een te vermelden onderwerp is dat De Baronie participeert in European Region of Gastronomy 2018. Brabant zal in 2018 het middelpunt van Food en Gastronomy in Europa zijn en daar hoort De Baronie met onder andere zijn streekproducten zeker bij.
De Agenda van De Baronie sluit goed aan op de strategische agenda's van de RWB en de REWIN.

Herontwikkeling locatie Weidebad
In 2017 zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen om de locatie van het Weidebad te herontwikkelen ten behoeve van een wellness-resort met hotelfunctie en horeca. Deze horeca zal fungeren als Baroniepoort die toegang geeft tot het achtergelegen natuurgebied en aansluit op recreatieve routes en daarbij voorziet in voldoende parkeergelegenheid.