7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 750: Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving

Voor de gemeentelijke begraafplaats in Alphen handhaven we in 2017 het huidige onderhoudsniveau.
Voor dit taakveld hebben we geen specifieke activiteiten voor 2017.