3. Economie

Taakveld 330: Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Omschrijving

Contacten met bedrijven
Het KCC is eerste aanspreekpunt voor vragen van ondernemers. Verdere vragen worden via het KCC direct gericht aan de specialisten op de verschillenden afdelingen. De Bedrijfscontactfunctionaris draagt zorg voor het doorverwijzen van vragen naar instanties buiten de organisatie en verwijzing naar algemene informatie van derden.