7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 710: Volksgezondheid

Omschrijving

In de lokale uitvoeringsnota volksgezondheid hebben we een viertal prioriteiten benoemd waarop we ons richten. Dit zijn:
-  Sterke groene kernen;
-  Gezonde jeugd;
-  Samen in actie voor gezondheid en welzijn;
-  Vitaal ouder worden.
Deze activiteiten krijgen doorlopend aandacht en zijn voor een heel groot deel verankerd in de beleidsdoelstellingen en uitvoeringspraktijk binnen alle programma's van de begroting. In 2017 gaan we na hoe we onze gezondheidsdoelstellingen vanaf 2018 kunnen borgen.

Resultaten