7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 740: Milieubeheer

Omschrijving

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
Het Algemeen Bestuur heeft op 13 juli 2016 besloten om de tarieven te verhogen. Als gevolg daarvan wordt de verplichte deelnemersbijdrage verhoogd (zie onderstaande tabel onder 1). Daarnaast is een extra budget nodig om bezuinigingen en verbeteringen van het Actieplan “Huis op orde” door te kunnen voeren die pas vanaf 2018 een positief financieel effect hebben (zie onderstaande tabel onder 2). "Huis op Orde" is het plan van OMWB om de bedrijfsvoering te verbeteren.
Het werkbudget voor uitvoering van de VTH-taken is in de jaren 2013 tot en met 2015 structureel overschreden. Daarom is vanaf 2016 een structurele verhoging in de begroting gezet van
€ 40.000. Deze verhoging zal ook voor 2017 opgenomen worden (zie onderstaande tabel onder 3).

Alle kosten in een tabel:

2017

Nieuwe bijdrage, bestaat uit:

1. Verhoogde structurele deelnemersbijdrage

183.284

2. Incidentele bijdrage

  16.653

3. Extra budget vanwege structurele overschrijding

  40.000

TOTAAL

239.937

Uitvoering beleidsplan milieu en duurzaamheid 2016-2020
Voor de uitvoering van het beleidsplan milieu en duurzaamheid wordt binnen het bestaande budget een aantal acties uitgevoerd.

Resultaten