6. Sociaal domein

Taakveld 640: Begeleide participatie

Omschrijving

Daginvulling Nieuwe Stijl
Er is een grote terugloop bij de 'ouderwetse' Dagbestedingsvoorzieningen van Thebe en Careyn. Toch is er wel behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar begeleiding voorhanden is. Men kan daar heen gaan voor activering en individuele ontwikkeling, maar het kan ook werken tegen eenzaamheid of als adempauze voor mantelzorgers. Samen met Careyn en Thebe wil de gemeente vanaf 2017 een inlooppunt realiseren in Chaam. Het gaat hierbij vooral om gezellig samenzijn, in principe kosteloos of met een kleine vergoeding (bijvoorbeeld voor een maaltijd). De inwoners worden zowel door zorgprofessionals als vrijwilligers bijgestaan. De deelnemers zijn van alle leeftijden. Door contacten te leggen met kinderopvang, scholen en dergelijke zal dit bevorderd worden. De aanwezigen dragen actief bij aan een gevarieerd aanbod.

Beschut werk
Het Rijk gaat hoogstwaarschijnlijk ingaande 2017 gemeenten verplichten om beschutte werkplekken aan te bieden. De gemeente Alphen-Chaam heeft tot op heden het beleid dat eerst gekeken wordt naar alternatieve vormen van beschut werk. De Diamant-groep geldt als preferred supplier voor beschutte werkplekken en alternatieven daarvoor. De gemeente bepaalt zelf hoeveel plekken ze wil realiseren in een jaar. Ook niet uitkeringsgerechtigden kunnen aanspraak maken op een beschutte werkplek. Mede gelet op de beperkte financiële middelen die hiervoor voorhanden zijn is het nodig om te onderzoeken hoe we hiermee om willen gaan.

Resultaten