5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 510: Sportbeleid en activering

Omschrijving

Buurtsportcoaches
In het najaar van 2016 zijn wij gestart met buurtsportcoaches. Zij zijn direct actief geworden in het bewegingsonderwijs van de basisscholen en in naschoolse sportprogramma's. Momenteel worden ook de eerste projecten bij verenigingen uitgevoerd en ontstaan activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals chronisch zieken en ouderen. In 2017 zullen wij onze formatie, die ondergebracht is in een ABG-team van 11 personen, nog nadrukkelijker inzetten in onze lokale samenleving. De invoering van de buurtsportcoaches resulteert in een nadeel van € 10.000. Dit nadeel is financieel verwerkt in deze begroting.

Resultaten