5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Omschrijving

Kunst en cultuur
Voor veel inwoners van onze gemeente is kunst en cultuur van groot belang. De tijden dat de gemeente een grote rol had, vooral als subsidieverlener, bij het in stand houden van kunst en cultuur, ligt achter ons. De gemeente neemt in dit domein een regisserende en faciliterende rol aan. We gaan bij dit onderdeel uit van de kracht van de lokale bevolking, de verenigingen en instellingen. Ook het bedrijfsleven speelt in diverse gevallen hier een belangrijke rol.
Waar we kunnen stimuleren we de culturele vorming en ontwikkeling bij kinderen.

Resultaten