5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 550: Cultureel erfgoed

Omschrijving

CittasTour/Cittapedia
 Als voorbeeld hiervan heeft Stichting Cultuur Ontwikkeling Alphen-Chaam ( COAC)  het project CittasTour’ ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Alphen-Chaam. Een project dat de jeugd op ontdekkingstocht stuurt op zoek naar het cultureel erfgoed in hun eigen woonomgeving en hen zo in aanraking brengt met Cittaslow, het cultureel erfgoed en ‘de gemeente’. Het project is in 2016 uitgevoerd en in het najaar evalueren Stichting Coac, de scholen en de gemeente het project in waarna bepaald wordt welke verbeteringen nog doorgevoerd kunnen worden en of CittasTour jaarlijks dan wel tweejaarlijks wordt herhaald. Daarnaast wordt bezien in hoeverre een verdere uitrol van het idee binnen Landstad de Baronie tot de mogelijkheden behoort.

Bels Lijntje 150 jaar
In oktober 2017 is het 150 jaar geleden dat het Bels Lijntje als spoorlijn in gebruik is genomen. Een initiatiefgroep van vrijwilligers heeft een plan gemaakt om deze historische gebeurtenis luister bij te zetten. De Nederlandse en Belgische gemeenten langs het tracé hebben medewerking en een financiële bijdrage toegezegd om de geschiedenis van de voormalige spoorlijn beter beleefbaar te maken op het huidige fietspad. Dit gaat resulteren in verschillende rustpunten, informatievoorzieningen en belevingselementen langs en op het fietspad. De ingrepen worden bekostigd uit het Fonds Kwaliteitsverbetering.

Het Erfgoedbeleid 2015-2020
Het Erfgoedbeleid 2015-2020 vormt het beleidskader waarbinnen wij als gemeente Alphen-Chaam invulling geven aan onze doelstellingen op het gebied van Cultureel Erfgoed. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de ideeën uit de programmalijn Cultuurhistorie van de LandStad De Baronie. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan het introduceren van erfgoediconen, zoals in Alphen bijvoorbeeld "De Tempeliers".

Resultaten