3. Economie

Taakveld 340: Economische promotie

Omschrijving

Het stimuleren van Biobased Economy
De landbouw is een aanbieder van veel producten die de industrie kan verwerken als grondstof voor warmtelevering, bio-brandstof, kunststoffen of medicijnen. Alphen-Chaam wil de circulaire economie waar Biobased een onderdeel van is stimuleren. Er wordt een marktverkenning uitgevoerd door HAS Kennis Transfer om alle initiatieven en potentiële kansen in kaart te brengen op het gehele ABG-grondgebied. Hiervoor is € 10.000 budget gereserveerd in de perspectiefnota.

Resultaten