1. Veiligheid

Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer

Omschrijving

Crisisbeheersingorganisatie
In 2016 is besloten om de crisisbeheersingorganisatie op districtelijk niveau (district Hart van Brabant) te organiseren. Het betreft hier de gemeentelijke kolom te weten Bevolkingszorg. Voorheen organiseerde iedere gemeente dat zelf. Nu wordt een nieuwe crisisbeheersingorganisatie ingericht, welke eind 2016 volledig operationeel moet zijn. Tot die tijd blijft onze oorspronkelijke crisisbeheersingorganisatie van kracht. In 2017 werken we met de nieuwe crisisbeheersingorganisatie.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbranden
Vanuit provinciale zijde is het initiatief genomen om te komen tot lokale driemanschappen ten aanzien van natuurbrandbestrijding. De burgemeester is voorzitter van het driemanschap Boswachterij Ulvenhout & Chaamse Bossen. In samenspraak met de brandweer en Staatsbosbeheer en in overleg met de partijen en ondernemers in het gebied wordt gewerkt aan een plan van aanpak met preventieve maatregelen in het kader van natuurbrandbestrijding.

Resultaten