7. Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Volksgezondheid en Milieu zijn belangrijke thema's binnen onze gemeente en vragen onze voortdurende aandacht. Een goede gezondheid vormt de basis voor een gelukkig leven en biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in , mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen een toekomstig beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken.

Wat gaan we ervoor doen?