3. Economie

Wat willen we bereiken?

Voldoende mogelijkheden voor het ondernemen in Alphen-Chaam, het waarborgen van een goede relatie met onze ondernemers.
Daarnaast willen we nieuwe kansen scheppen in met name de biobased/circulaire economie.

Wat gaan we ervoor doen?