0. Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

In onze dienstverlening excelleren wij in 'klein zijn'.
We dragen bij aan een betere interne sturing door de gemeenteraad.

Voor de doelstellingen met betrekking tot de overige taakvelden wordt verwezen naar een bespreking in met name de diverse paragrafen van deze begroting.

Wat gaan we ervoor doen?