Overzicht van reserves en voorzieningen


*Op de grondbedrijfreserve “Bovenwijkse voorzieningen” is een claim van € 125.000 vanuit het Centrumplan Chaam niet verwerkt.