Overzicht van baten en lasten

In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

   
ProgrammaRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
Programma 01.6722101.4628452296161.0144315831.0962338631.1192368831.164236929
Programma 19881497490209021.11401.1141.12501.1251.13701.1371.14601.146
Programma 21.2639313321.112121.1012.039122.0282.877122.8661.302121.2901.262121.250
Programma 31.0081.037-29329491-16295193-9766194-12966196-13067196-130
Programma 4837587797516368857663512566635025646350156163497
Programma 51.9101671.7431.3691381.2311.9151511.7631.8841691.7151.8481821.6672.0301821.849
Programma 66.4051.2595.1465.7781.2654.5136.1041.2654.8406.0701.2644.8066.0611.2654.7966.0051.2654.740
Programma 73.0042.4415631.9322.385-4532.1972.410-2132.2172.446-2292.2592.491-2322.2992.536-237
Programma 83.9683.4015673811.130-7501.7171.965-2471.4082.401-9931.2361.0421941.4891.311178
Subtotaal programma's21.0569.51811.53713.3995.7127.68616.7726.49010.28317.3096.78310.52615.5915.48710.10416.0225.80110.221
Alg. dekkingsmiddelen55013.426-12.87612213.455-13.33263213.233-12.60168413.537-12.85367313.685-13.01264613.828-13.181
Overhead2.6021.9526505.96605.9662.57402.5742.59102.5912.60602.6062.62802.628
VpB000000909350351501524024
Onvoorzien0001801880080800808008080080
Saldo baten en lasten24.20724.896-68919.50519.16733820.06719.72234420.69920.32037918.96519.172-20719.40019.629-229
Reserves programma 03485-4830292-2922041198484188-10584122-3984338-255
Reserves programma 1069-690169-169069-69069-69069-69069-69
Reserves programma 200050405044961.310-8144962.118-1.622496538-424964960
Reserves programma 30000219-219030-30000000000
Reserves programma 4000037-37000000000000
Reserves programma 514120-107036-3620017129000000000
Reserves programma 642410414054-54015-15012-12017-17017-17
Reserves programma 703-3461499-3701-1000000000
Reserves programma 81.020892128000428503781.241251.2162302337037
Subt. mutaties reserves1.4601.579-1209651.306-3411.3281.765-4371.8212.413-592602747-145616920-304